Video - Video

21 Mayıs Kefken / 21 May Kefken

21 Mayıs Kefken - Tanıklarla Kefken'de yapılan anma etkinliklerinin dünü, bugünü...
21 May Kefken - Eyewitness accounts of the past and current commemoration events held in Kefken...


Güney Marmara'da 21 Mayıs Bilincinin Gelişmesi / May 21 Awareness in Southern Marmara

Güney Marmara'da 21 Mayıs anma etkinliklerinin ve bilincinin gelişmesi
May 21 commemoration activities and awareness in Southern Marmara


DW | Kafkasya’dan Türkiye’ye Çerkeslerin Hikayesi

Çerkesler Kafkasya’nın kadim topluluklarından bir tanesi. Uzun yüzyıllar yüksek dağların çevresinde bölgenin yerlisi olarak yaşadılar. Ancak 1864 yılında Rus İmparatorluğu pek çoğunun anavatanından kopmasına, diasporaya neden oldu. Yüz binlerce Çerkes bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu’na göç etti. Dünyada en fazla Çerkes'in Türkiye'de yaşadığı tahmin ediliyor.


Kefken 2018 Bilgi Notu / Information on Kefken 2018

2018 Kefken Anma Etkinliği Bilgi Videosu
2018 Commemoration Event Information Video


Çerkeslerin Yas Günü / Адыгэхэм я щыгъуэ махуэ

Çerkeslerin Yas Günü
Адыгэхэм я щыгъуэ махуэ


Soz Sözü Hep Dİrenenler Söyler / The Freedom Fighters Have the Last Word

Soz Sözü Hep Dİrenenler Söyler
The Freedom Fighters Have the Last Word


Karadeniz'in İki Yakasındayız / We are on both sides of the Black Sea

Bu kısa film, KAFFED'in 'Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yılını anma etkinlikleri kapsamında hazırlanmış ve 2021'de güncellenmiştir.
This short film was prepared as part of KAFFED's 156th anniversary commemoration of the 'Circassian Genocide and Exile' and has been updated in 2021.


125. Yıl Anma Etkinlikleri / 125th Anniversary Activities

Tarih ve kimlik bilincinin genç kuşaklara aktarılması ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla dünyada geniş çaplı ilk toplantımızı, Sürgünün 125. yılına denk gelen 1989 yılında, anavatandan ve diaspora ülkelerinden temsilcilerin de katılımı ile Ankara’da yapmıştık. Those who worked for that day describe the development process of the 125th Anniversary program…
In order to keep alive the awareness on the Circassian history and identity, the first large-scale commemoration activity was held in Ankara in 1989 for the 125th anniversary of the Circassian Exile, with the participation of representatives from the motherland and diaspora countries. The organizators of the event explain their experience.


21 Mayıs Çerkes Soykırım ve Sürgünü - 156. Yıl Шыгъуэ Щlэж Махуэ

İzleyeceğiniz bu videoda Kafkas Dernekleri Federasyonu ve üye dernekler tarafından 2002 yılından günümüze dek yapılan 21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgünü etkinliklerinden МОЛЭ VİDEO arşivinde yer alan materyallerden kesitler yer almaktadır ve ana tema olarak Türkiye'nin dört bir köşesinde yapılmadığına vurgu yapılmaktadır.


Diriliştir Mayıslar / Mays Resurrected

Diriliştir Mayıslar 2, Yusuf Kayhan (Oda Yapım ve Rain Production iş birliği ve Mersin Kafkas Derneği desteği ile)
Mays Resurrected 2, video by Yusuf Kayhan, (produced by Oda Yapım and Rain Production with the support of the Mersin Caucasian Association)


Halk TV - Çerkes Sürgün ve Soykırımı

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Genel Başkanı Yaşar ASLANKAYA'nın HALK TV'ye 6 Mayıs 2017 tarihinde konuk olarak katıldığı programda Çerkes Sürgün ve Soykırımı hakkında bilgiler sundu.Adyge Heku

Adige Vatanı: Savaş, Soykırım ve Sürgün''ün Görsel Tarihi
Adyge Heku: A Visual History of War, Genocide and Exile